Skip to content

Apie organizaciją

Ignalinos AE regioninės plėtros agentūros misija ir uždaviniai

Agentūros įsteigimas

Ignalinos atominės elektrinės regioninės plėtros agentūra yra pelno nesiekianti organizacija, įsteigta 2002 m. Lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 172 patvirtino Ignalinos AE pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programą, numatančią pirmąjį etapo priemonės 2001–2004 m. Viena iš numatytų priemonių yra įsteigti vykdomąją instituciją Ignalinos AE regione – Ignalinos AE regioninės plėtros agentūrą, kuri organizuotų ir įgyvendintų socialinių ir ekonominių projektų rengimą (7.4 punktas).
Suinteresuotosios šalys: 
  • Ignalinos rajono savivaldybė,
  • Visagino savivaldybė,
  • Zarasų rajono savivaldybė.
Agentūra yra pagrindinė institucija, vykdanti regioninės plėtros politiką, konsultuodama ir teikdama techninę pagalbą Ignalinos AE regione.
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. Liepos 23 d. Nutarimu Nr. 745, VšĮ Ignalinos AE regioninės plėtros agentūra iki 2015 m. Sausio 1 d. Administravo VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondą.

Agentūra organizuoja ir vykdo socialinių ir ekonominių projektų rengimą IAE regione, siekdama sušvelninti IAE eksploatavimo nutraukimo pasekmes IAE regione.