LT RU EN
Ignalinos AE regiono plėtros agentūra
Naujienos
Naujienos, renginiai, įvykiai
Ignalinos atominės elektrinės regionas
Naujienos

Kviečiame dalyvauti rengiant Ignalinos miesto vietos plėtros strategiją

2015 m. spalio 30 d.

Ignalinos miesto vietos veiklos grupė (toliau – IMVVG) jau pateikė prašymą LR Vidaus reikalų ministerijai Ignalinos miesto vietos plėtros 2014-2020 metų strategijai  finansuoti. Netrukus bus pasirašoma sutartis dėl šios strategijos rengimo finansavimo.

Rengiant strategiją bus konsultuojamasi su Ignalinos miesto gyventojais. Tai daryti planuojama organizuojant viešus susitikimus, apklausas, informaciją skelbiant vietinėje spaudoje ir Ignalinos savivaldybės tinklalapyje.

2015 m. spalio 29 d. vyko IMVVG narių visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo aptartas Asociacijos strategijos rengimo klausimas. Po susirinkimo vyko Asociacijos valdybos posėdis, kurio metu buvo svarstomi IMVVG pareigybių klausimai.

 
 

Kviečiame visus Ignalinos miesto gyventojus, valstybinių institucijų darbuotojus dalyvauti strategijos rengimo procese, teikiant statistinę ir kitokią informaciją apie Ignalinos miestą, išsakyti esamus poreikius.

Ignalinos AE regiono interneto svetainėje www.inppregion.lt jau pradėjo veikti miesto veiklos grupės reklaminis skydelis. Jame talpinama visa aktuali informacija apie šios grupės įstatus, valdybą, veiklą. Kontaktinė informacija: Inga Šidlauskienė, tel.: 8 609 97475.

 
Ignalinos miesto vietos veiklos grupės informacija