LT RU EN
Ignalinos AE regiono plėtros agentūra
Naujienos
Naujienos, renginiai, įvykiai
Ignalinos atominės elektrinės regionas
Naujienos

Priimami prašymai finansinei paramai gauti

2015 m. spalio 7 d.

Rajono verslo įmonės ir fiziniai asmenys, įsigiję verslo liudijimus arba individualios veiklos vykdymo pažymas, iki 2015 m. lapkričio 1 dienos gali teikti prašymus finansinei paramai gauti iš Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos.

Finansinė parama teikiama:
  
1. Paimtų paskolų verslui vystyti palūkanoms kompensuoti (maksimali paramos suma – 3500 Eur);

2. Dalyvavimo parodoje, pristatant savo produkciją, išlaidoms kompensuoti (maksimali paramos suma – 600 Eur);

3. Verslo planų, paraiškų gauti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimo išlaidoms kompensuoti (maksimali paramos suma – 600 Eur);

4. Išlaidoms, patirtoms steigiant arba plečiant veiklą (įrangos įsigijimui, patalpų remontui), kompensuoti (maksimali paramos suma – 3500 Eur).  

Finansinės paramos teikimo tvarkos aprašą galima rasti internete adresu www.ignalina.lt(kairėje pusėje nuoroda – Verslas – Parama verslui).

Informacija teikiama ir prašymai priimami savivaldybės administracijos 16 kabinete. Tel. pasiteirauti (8 386) 39140.

Norintys gauti finansinę paramą iš Programos lėšų, savivaldybės administracijos Verslo ir savivaldybės nuosavybės skyriui pateikia:

1. nustatytos formos prašymą (www.ignalina.lt tvarkos aprašo 1 priedas);

2. užpildytą nustatyto pavyzdžio anketą (www.ignalina.lt tvarkos aprašo 2 priedas);

3. įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją, fiziniai asmenys – verslo liudijimo kopiją ar individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją;

4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotą pažymą apie atsiskaitymą valstybės (savivaldybės) biudžetui;

5. dokumentus apie sumokėtus mokesčius valstybės (savivaldybės) biudžetui už praėjusius metus;

6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išduotą pažymą apie atsiskaitymą socialinio draudimo fondui ir sumokėtus mokesčius už praėjusius metus;

7. visus juridinę galią turinčius dokumentus, patvirtinančius patirtas išlaidas (pvz. sutartį su banku ar kredito unija, pažymą iš banko ar kredito unijos apie sumokėtas palūkanas, dalyvavimo parodoje, verslo plano ir (ar) paraiškos finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti rengimo dokumentus ir administracinį vertinimą, įrangos įsigijimo, patalpų remonto dokumentus).

Pastabos:

Norintys gauti finansinę paramą verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš Europos Sąjungos ir kitų fondų gauti parengimą, turi įrodyti, kad neturėjo galimybės gauti finansinę paramą iš kitų šaltinių.

Prašymai apie patirtas išlaidas gali būti teikiami už praėjusius ir einamus metus.

  Paramos gavėjas, gavęs maksimalią paramos sumą pagal kiekvieną Programos ir Ignalinos rajono savivaldybės pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondo paramos formą, 10 metų negali kreiptis dėl paramos pagal šią Programą.

Vienu metu galima taikyti ne daugiau kaip vieną paramos formą tam pačiam Paramos gavėjui.

Finansinė parama iš Programos lėšų vienam veiklą vykdančiam SVV subjektui negali būti didesnė už jo sumokėtus mokesčius valstybės ir savivaldybės biudžetui bei Valstybinio socialinio draudimo fondui už praėjusius metus, išskyrus pradedančius veiklą SVV subjektus.

Daugiau informacijos teiraukitės Ignalinos rajono savivaldybės Verslo ir savivaldybės skyriuje,
tel. 8-386-39140, el.paštu ramune.meceliene@ignalina.lt (skyriaus specialistė Ramunė Mečelienė),
tel. 8-386-53342, el.paštu ricardas.trimonis@ignalina.lt (skyriaus vedėjas Ričardas Trimonis).
 
Ignalinos rajono savivaldybės informacija
 
 
http://www.ignalina.lt/go.php/lit/Priimami-prasymai-finansinei-paramai-gauti-is-Ignalinos-rajono-savivaldybes-smulkaus-ir-vidutinio-verslo-pletros-programos/10349