LT RU EN
Ignalinos AE regiono plėtros agentūra
Naujienos
Naujienos, renginiai, įvykiai
Ignalinos atominės elektrinės regionas
Naujienos

Kviečiame tapti Ignalinos miesto vietos veiklos grupės nariais

2015 m. rugpjūčio 12 d.

Kviečiame tapti asociacijos "Ignalinos miesto vietos veiklos grupė" nariais. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo nutarimu, asmenys, pateikę narystės prašymą iki 2015 m. rugpjūčio 24 d., bus atleisti nuo stojamojo mokesčio.
 
2015 m. liepos 24 d. vyko asociacijos "Ignalinos miesto vietos veiklos grupė" (toliau - Ignalinos MVVG) visuotinis narių susirinkimas. Jame dalyvavo 18 Ignalinos MVVG narių.
 
Susirinkimo metu buvo svarstytas klausimai dėl Ignalinos MVVG stojamojo mokesčio ir nario mokesčio nustatymoIgnalinos miesto vietos plėtros strategijos rengimo projekto, išrinkta Ignalinos MVVG valdyba ir pirmininkas.
 
Posėdžio metu nutarta nustatyti 10 eurų dydžio stojamąjį mokestį ir 12 eurų dydžio metinį nario mokestį, nuo stojamojo mokesčio mokėjimo atleisti iki 2015 m. rugpjūčio 24 d. į Ignalinos miesto vietos veiklos grupę įstojusius narius.
 
Į Ignalinos MVVG valdybą nutarta rinkti 9 narius. Jais buvo išrinkti šie asmenys: Gintautas Kindurys (valdžios atstovas), Audrius Smagurauskas (valdžios atstovas, asmuo iki 29 m.), Valdas Trapikas (verslo atstovas), Violeta Čeponienė (verslo atstovė), Jelena Jusis (verslo atstovė), Artūras Kacevičius (nevyriausybinio sektoriaus atstovas), Valentina Čeponienė (nevyriausybinio sektoriaus atstovė), Dalia Savickaitė (verslo atstovė) ir Rimantas Zigmantas (nevyriausybinio sektoriaus atstovas). Valdybos pirmininke vienbalsiai išrinkta Jelena Jusis. 
 
Posėdžio metu taip pat nutarta pritarti, kad projekto „Ignalinos miesto vietos plėtros strategijos rengimas” paraišką rengs ir patį projektą įgyvendins: Jelena Jusis – projekto vadovė, Genė Razvanovičienė – projekto finansininkė, Inga Šidlauskienė ir Joana Lichadziauskienė – projekto koordinatorės.
 

Apsisprendusius tapti Ignalinos MVVG nariais prašome užpildyti prašymą dėl narystės (žemiau prisegama nuoroda į dokumento formą) bei su savimi posėdyje turėti savo įstaigos (organizacijos) visuotinio narių susirinkimo ar valdybos sprendimą (individualiai pagal įstaigos (organizacijos) įstatus) dėl pritarimo narystei Ignalinos MVVG.

Fiziniams asmenims užtenka užpildyti tik prašymą dėl narystės.

Pastaba. Ignalinos MVVG veikloje gali dalyvauti tik Ignalinoje gyvenantys ir registruoti fiziniai asmenys, bei Ignalinos mieste veiklą vykdantys ir registruoti juridiniai asmenys.

Norintys užsisakyti Ignalinos miesto vietos veiklos grupės elektronines naujienas, siunčiamas el.paštu, prašome rašyti adresu info@iaeregionas.lt, su prierašu "Užsakyti IMVVG naujienas".
 

Papildomos informacijos kreipkitės el. paštu inga.sidlauskiene@ignalina.lt arba info@iaeregionas.lt, tel.: 8-609-97475

 
 

Šiuo metu projekto „Ignalinos miesto vietos plėtros strategijos rengimas” paraiška jau yra parengta ir pateikta Europos socialinio fondo agentūrai. Laukiama paraiškos vertinimo rezultatų.