LT RU EN
Ignalinos AE regiono plėtros agentūra
Naujienos
Naujienos, renginiai, įvykiai
Ignalinos atominės elektrinės regionas
Ignalinios miesto vietos veiklos grupė

2015 m. balandžio 17 d. VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra kartu su VšĮ Ignalinos verslumo centras ir asociacija Ignalinos rajono bendruomenės centras „Bruknelė" įsteigė asociaciją Ignalinos miesto vietos veiklos grupė, kurios tikslas yra pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal savo veiklos kompetenciją bei galimybes skatinti Ignalinos miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas.

 
Asociacijos Ignalinos miesto vietos veiklos grupė (toliau - IMVVG arba Asociacija) įkūrimo išlaidas kompensavo Ignalinos rajono savivaldybė, skyrusi šiam tikslui 205 eurus.
 
2015 m. rugsėjo 18 d. IMVVG visuotinio narių susirinkimo metu buvo išrinkti IMVVG valdybos nariai:
 

1.Gintautas Kindurys (valdžios atstovas),

2.Audrius Smagurauskas (valdžios atstovas, asmuo iki 29 m.),

3.Valentina Čeponienė (valdžios atstovė),

4.Violeta Čeponienė (verslo atstovė),

5.Jelena Jusis (verslo atstovė),

6.Dalia Savickaitė (verslo atstovė),

7.Artūras Kacevičius (nevyriausybinio sektoriaus atstovas),

8.Rimantas Zigmantas (nevyriausybinio sektoriaus atstovas),

9.Valdas Trapikas (nevyriausybinio sektoriaus atstovas).

IMVVG pirmininkė - Jelena Jusis

Kviečiame tapti IMVVG nariais. Jais gali tapti Ignalinos mieste gyvenantys ir registruoti fiziniai asmenys, bei Ignalinos mieste veiklą vykdantys ir registruoti juridiniai asmenys.
Pagal IMVVG įstatus, asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę pirmininkui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

Apsisprendusius tapti Ignalinos MVVG nariais prašome užpildyti prašymą dėl narystės (žemiau prisegama nuoroda į dokumento formą) bei su savimi posėdyje turėti savo įstaigos (organizacijos) visuotinio narių susirinkimo ar valdybos sprendimą (individualiai pagal įstaigos (organizacijos) įstatus) dėl pritarimo narystei Ignalinos MVVG.

Fiziniams asmenims užtenka užpildyti tik prašymą dėl narystės.


Papildomos informacijos kreipkitės el. paštu inga.sidlauskiene@ignalina.lt, tel.: 8-609-97475

 
Norintys užsisakyti Ignalinos miesto vietos veiklos grupės elektronines naujienas, siunčiamas el.paštu, prašome rašyti adresu info@iaeregionas.lt, su prierašu "Užsakyti IMVVG naujienas".
 
 
 
VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūros informacija