Ignalinos atominės elektrinės (Lietuva) ir Latgalos (Latvija)
regionų investiciniai objektai

Latvija Lietuva Baltijos jūra Estija Rusija Baltarusija Rusija
(Kaliningrado sritis)
Lenkija Latgala Ignalinos AE regionas